بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
ربات بیسیک دوک
ربات بیسیک دوک

4/000/000 تومان

ماهانه

 • حداقل موجودی حساب پانصد دلار
 • صود ماهانه 10 الی 20 درصد
 • میزان موفقیت در معاملات 80 درصد
 • فیلتر اخبار
ربات فرست دوک
ربات فرست دوک

13/000/000 تومان

ماهانه

 • حداقل موجودی حساب هزار دلار
 • صود ماهانه 15 الی 25 درصد
 • میزان موفقیت در معاملات 82 درصد
 • فیلتر اخبار
ربات گلد دوک
ربات گلد دوک

15/900/000 تومان

ماهانه

 • حداقل موجودی حساب هزار دلار
 • صود ماهانه 20 الی 35 درصد
 • میزان موفقیت در معاملات 85 درصد
 • فیلتر اخبار