حافظه سرگذشتی انسانها شامل حافظه شخصی و تجارب زندگی آنها است و ممکن است که تحت تأثیر حالت های هیجانی منفی قرار گیرد. این مسئله بازیابی خاطرات سرگذشتی اختصاصی را با مشکل مواجه میکند . شواهد نشان می دهد که کاهش حافظه ی اختصاصی در افراد با علائم افسردگی و همچنین افرادی که درگیر بیماری های روانشناختی نیستند، در مواجه با شرایط استرس زای زندگی، میتواند به مشکلات هیجانی منجر شود. این افراد به سختی خاطرات شخصی اختصاصی خود را به خاطر می آورند. یعنی وقتی از از افراد افسرده درخواست میشود تا در پاسخ به یک کلمه ی کلیدی، خاطره ی به خصوصی را به یاد بیاورند، خاطرات بیش کلی  گرایانه را به یاد می آورند. مثلا در پاسخ به کلمه ی کلیدی جنگل :

بعضی وقتها در جنگل میدوم (حافظه بیش کلی گرایانه است)

سه شنبه ی ماه گذشته که برای دویدن به جنگل رفته بودم، ماری به من حمله کرد (حافظه اختصاصی است)

مراجع گرامی، در حین تمرین های هر جلسه، به صورت اختصاصی و با جزییات، خاطرات خود را طبق دستورالعمل هر جلسه، یادداشت کنید.

  اداره
  مدیریت
  تامین
  صنایع
  تن
  هزار
  نسبت
  منطقه
  زمینه

  تا جای ممکن از افعال گذشته استفاده کنید و بنویسید چه افرادی همراه شما بودند؟
  دقیقا چه طور اتفاقی افتاد؟
  کجا اتفاق افتاد؟