بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
آکادمیک
آکادمیک

125/000 تومان

یک خط

 • 3000 پیامک
شرکتی
شرکتی

400/000 تومان

یک خط

 • 9300 پیامک
موسسه ای
موسسه ای

1/500/000 تومان

یک خط

 • 40000 پیامک
آکادمیک
آکادمیک

125/000 تومان

یک خط

 • 3000 پیامک
شرکتی
شرکتی

400/000 تومان

یک خط

 • 9300 پیامک
موسسه ای
موسسه ای

1/500/000 تومان

یک خط

 • 40000 پیامک

امکانات پنل پیامکی آنکدرز :

 • برگزاری نظرسنجی
 • برگزاری مسابقه
 • اختصاص چند شماره به پنل
 • ورود اطلاعات از طریق فایل
 • مشاهده دقیق جزئیات ارسال پیامک ها

مشخصات افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت پنل پیامکی :

اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، شماره کارت ملی، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس ثابت و همراه

اشخاص حقوقی: نام شرکت، شماره ثبت شرکت، شماره اقتصادی شرکت، آدرس به همراه کد پستی دقیق ١٠ رقمی، شماره تماس شرکت و مسئول سامانه